EVERY STORY DESERVES TO BE TOLD

FMG are not only telling stories; we are telling them in a way that attracts and engages the wanted audience where they are. We ask the right questions and find the right angles to create your story.

Every brand has a story. Every story deserves to be told. We know how to tell yours.

FMG is built on our people, and every member of our family deserves to be heard. Our mission is to make sure that each and every one feels included and valued. We want you to grow with us and we want to contribute to what lies ahead of you. Your success story.

Everyone has a story. Every story deserves to be told. We are honored to be a part of yours.

01
Strategi

Gjennom inngående kunnskap om en rekke ulike industrier og med kundens definerte ønsker og fokusområder, skaper vi slagkraftige strategier for innholdsmarkedsføring.

02
Storytelling

Gode historier skaper engasjement og berører mottakeren. FMG er eksperter på historiefortelling og ser det unike ved din bedrift. Ut fra disse særtrekkene, skaper vi historier med tydelig påvirkningskraft.

03
Publisering

Content is King, sies det, men I FMG sier vi: Context is Queen. For selv godt innhold er verdiløst hvis ikke de rette personene ser det. Gjennom våre nettverk og mediepartnere publiserer vi innholdet ditt i nøye selekterte kanaler slik at du når dem du ønsker.

04
Optimering

Vi gjennomfører løpende sanntidsanalyser av din digitale kampanje under hele kampanjens varighet. Basert på objektive innsikter optimaliserer vi deretter kampanjen for å sikre deg høyest mulig synlighet og gjennomslagskraft.

Hva vi har gjort
Noen av våre prosjekter

Faglig sterke
Noen av våre strategiske samarbeidspartnere