Case

Patent- og registreringsverket

"Vi får hjelp til å gjøre immaterielle rettigheter forståelige."

P
Vi er fornøyde med resultatet og tilbakemeldingene på kampanjene som FMG leverte. Patent- og registreringsverkets oppdrag er å øke kunnskapen om immaterielle rettigheter hos bedrifter, og gjennom kampanjene vi gjør, ser vi at trafikken på hjemmesidene øker. Det beste med FMG er at de er med hele veien, fra idé til oppfølging.
– Henrietta Thollén, PR-ansvarlig
01

Oppdrag

Patent- og registreringsverket ønsket å benytte FMGs helhetsløsninger for å informere et stort utvalg ulike entreprenører om nytten av og behovet for å beskytte bedriftens immaterielle rettigheter. Målet var å få bedriftene til å forstå verdien av IR og dermed ta grep for å patentere dem.

02

Løsning

Gjennom FMGs helhetsløsning ble en strategi for spredningen av ulikt materiell først produsert, og deretter ble inspirerende artikler skrevet, hvor entreprenører i Sverige fortalte om hvordan de selv beskytter disse rettighetene med hjelp fra PRV.

I tillegg til fast, redaksjonelt innhold integrert med PRVs egne nettsider, distribuerte FMG også innhold gjennom selekterte publisister.

03

Resultat

FMG-baserte intervju med entreprenørene gjorde PRVs budskap og innhold synlig for flere tusen relevante lesere. Bredden i spredningen gjorde at flere entreprenører fikk øynene opp vedrørende verdien av immaterielle rettigheter: hva disse er, hva bedriftene bør unngå, og ikke minst, hva entreprenørene bør tenke på når det gjelder beskyttelse av sine IR.

Antall artikler
0
Minutter i lesetid i snitt
0
Antall unike besøkende 2018
0